Nogle Europæiske lande tilbyder et pensionsoverblik til borgere eller arbejdstagere, som nu eller tidligere, har arbejdet eller været bosat i det pågældende land. Har du optjent pension eller en pensionsrettighed i et Europæisk land, har du mulighed for at indhente pensionsoplysninger via de hjemmesider, vi henviser til herunder.

Sverige

Alle som har optjent pension i Sverige kan logge på Minpension.se og se hele deres pension og lave pensionsfremskrivninger. Tjenesten er et offentlig-privat partnerskab og er finansieret ligeligt mellem staten og forsikringsselskaberne i Sverige. Tjenesten er gratis at bruge.

Tjenestens navn
Minpension.se
Link til engelsk udgave
Norge

Alle som har optjent ret til pension (alle tre søjler) i Norge, kan logge på norskpensjon.no og se deres fulde pensionsrettigheder og udarbejde pensionsfremskrivninger. Tjenesten er udbudt af et privat selskab, men er finansieret af forsikringsselskaberne i Norge. Tjenesten er gratis at bruge.

Tjenestens navn
Norskpensjon.no
Belgien

mypension.be giver et overblik over pensionsrettighedernes første og anden søjle i Belgien. mypension.be er tilgængeligt via et belgisk ID-kort og ledes af offentlige institutioner i Belgien.

Tjenestens navn
mypension.be
EU

Kun forskere i Europa

Har du arbejdet i andre europæiske lande? Så har du nok mange spørgsmål om mobilitet og påvirkning af din pension. www.FindyourPension.eu giver svar på ofte stillede spørgsmål om pensionsopsparing, rettigheder og ansøgninger i forskellige europæiske lande. Desuden kan du, hvis du har været ansat i den offentlige forskningssektor i Europa, se de pensionsudbydere du er/var medlem hos. Målet er at hjælpe arbejdstagere med at navigere i det europæiske pensionslandskab og med at håndtere forskellige pensionskrav.
Projektet FindyourPension arbejder med websiden og er styret af Supplementary Pension Institution of the German Federation and the Federal States (VBL) og betales af det tyske undervisningsministerium.

Tjenestens navn
findyourpension.eu
England

Money Advice Service bidrager til forståelse og kendskab til finansielle emner og til at håndtere egen økonomi. Servicen tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning om bl.a. pension og tilbagetrækning - kan ske via telefon, webchat eller vejledninger der kan printes. Money Advice Service er en uafhængig service som tilbydes af staten.

Tjenestens navn
Money Advice Service
Nederlandene

Mijnpensioenoverzicht.nl tilbyder personlig information om de to første søjler i pensionen: folkepension og arbejdsgiverbetalt pension. Det kræver et DigiD for at logge på tjenesten.

Hjemmesiden præsenterer informationerne i lag, så brugeren kan vælge det ønskede detaljeniveau. Ved siden af de personlige informationer, oplyses endvidere om de økonomiske konsekvenser, som forskellige livssbegivenheder kan have af indflydelse på pensionsopsparingen.

Mijnpensioenoverzicht.nl er et fælles samarbejde mellem de hollandske pensionsfonde, pensionsforsikringsselskaber og Sociale Insurance Bank (SVB).

Tjenestens navn
Mijnpensioenoverzicht.nl

Prøv demo

Vælg en af følgende to muligheder

Demo - én person
Se et eksempel på hvordan PensionsInfo virker og hvilke typer af oplysninger du finder herinde. I denne demo visning kan du ikke benytte funktionen 'Adgange', som er den vej du skal gå, hvis du vil anmode en anden person om adgang til hans eller hendes PensionsInfo. For at benytte 'Adgange', skal du logge ind på dit 'rigtige' PensionsInfo.
Demo - to personer
I dette scenarie har brugeren indhentet en fuldmagt fra en anden person, og har adgang til denne persons PensionsInfo. I denne demo visning kan du ikke anmode om fuldmagt. Anmodning om adgang til anden persons Pensionsinfo, kan alene ske, hvis du logger 'rigtigt' på PensionsInfo, og går til topmenuen 'Adgange'.